safety-Mitra-Prima

safety-Mitra-Prima“Safety talk sangat penting sebagai usaha pencegahan kecelakaan kerja ”
Safety talk merupakan salah satu sarana penunjang dalam upaya mencegah terjadinya bahaya di tempat kerja , serta berbagai masalah pekerjaan dapat kita diskusikan ( secara teoritis ), untuk kemudian dapat diterapkan dan dipraktekan hasil dari diskusi tersebut dilapangan / plant, dengan safety talk dapat pula meningkatkan pengetahuan kita terhadap :
 Pekerjaan yang kita hadapi dan bahayanya serta penanggulangannya .
 Procedure kerja .
 Peralatan safety ( alat-alat pelindung diri ).
 Komunikasi .